Φορολογικές δηλώσεις 2015 και η απόλυτη παράνοια για τους κατοίκους εξωτερικού : Πότε θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα?

Φορολογικές δηλώσεις 2015 και η απόλυτη παράνοια για τους κατοίκους εξωτερικού : Πότε θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα?

Του Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικού

Φορολογικές δηλώσεις 2015 και η απόλυτη παράνοια για τους κατοίκους εξωτερικού :    Πότε θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα?

Η φορολογική παράνοια των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για άλλη μία χρονιά συνεχίζεται. Όλοι σχεδόν οι φορολογούμενοι έως τις 30 Ιουνίου , με επιβαλλόμενη την παράταση της ημερομηνίας λόγω των γνωστών θεμάτων, θα πρέπει να υποβάλλουν την φορολογική δήλωση.

 Το ποιοι θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση απαντάται στην εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών που αναφέρει ότι υπόχρεος για υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του, ο οποίος υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. Περαιτέρω, οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου με τις διατάξεις της περ. η' του άρθρου 33 του ν.4172/2

Ερ: Πότε λοιπόν πρέπει ένας δηλωμένος κάτοικος εξωτερικού να υποβάλλει στην Ελλάδα φορολογική δήλωση ?

Σε κάθε περίπτωση που έχει στην Ελλάδα πραγματικό εισόδημα από κάθε πηγή.

Ερ: Ποια είναι όμως τα πραγματικά εισοδήματα?

Πραγματικό εισόδημα προκύπτει όταν εισπράττονται ενοίκια, όταν εισπράττονται αγροτικές επιδοτήσεις, όταν λαμβάνεται σύνταξη από ελληνικό ασφαλιστικό ταμείο, όταν είναι μέλη σε εταιρεία που έχει κέρδη ή δίνει μέρισμα.

Επίσης όμως πραγματικό εισόδημα θεωρείτε και η είσπραξη τόκου από τραπεζικό λογαριασμό έστω και αν ο τόκος έχει φορολογηθεί με 15% παρακράτηση στην απόδοση του από την τράπεζα. Έχει ουσιαστικά φορολογηθεί στην πηγή δηλαδή. Βάση αυτού λοιπόν πραγματικό εισόδημα , άρα και λόγος να πρέπει να υποβληθεί φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, είναι και η ελάχιστη απόδοση που μπορεί να έχει ένα λογαριασμός ύψους 0,01 ευρώ !!!!

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι αυτό… Την ζημιά που μπορεί να προκαλέσει αυτό το ένα λεπτό τόκος θα την αναλύσουμε αμέσως τώρα.

Θεωρητικά το 0,01 ευρώ είναι αδύνατον να δημιουργεί φορολογικό αποτέλεσμα αλλά στον ελληνικό φορολογικό νόμο τα μαθηματικά εφαρμόζονται κάπως διαφορετικά μέσω των τεκμηρίων διαβίωσης.

Ο νόμος αναφέρει ότι τα τεκμήρια δεν εφαρμόζονται όταν φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή, δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

Μέσω λοιπόν του τόκου αυτού υπάρχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα άρα ενεργοποιούνται και τα τεκμήρια του άρθρου 31 και 32 του Ν. 4172/2013 και η εφαρμογή τους αν τα πραγματικά εισοδήματα δεν καλύπτουν το ποσό που προβλέπεται από αυτά.

Τα πλέον χαρακτηριστικά τεκμήρια είναι το αυτοκίνητο που υπάρχει στην Ελλάδα, το πατρικό σπίτι που χρησιμοποιείται το διάστημα που έρχεται στην Ελλάδα ο κάτοικος εξωτερικού που βέβαια όσο μεγαλύτερο είναι το σπίτι τόσο μεγαλύτερο είναι αναλογικά και το τεκμήριο.

Για παράδειγμα να αναφέρουμε ότι το τεκμήριο για ένα αυτοκίνητο 1000 κ.εκ είναι 4000 και για μία οικία 80 τ.μ είναι 1.600 ευρώ . Έτσι το εισόδημα για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο είναι ετησίως 5.600 ευρώ .

Ερ: Πόσο όμως είναι ο φόρος για το εισόδημα αυτό?

Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι το εισόδημα που προκύπτει από τεμκαρτό εισόδημα φορολογείτε σύμφωνα με την κλίμακα των επαγγελματιών, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα λοιπόν θα πληρωθεί φόρος ύψους 1456,00 ευρώ συν 55% προκαταβολή 800,80 ευρώ άρα συνολικά θα πληρωθεί φόρος ύψους 2256,80 ευρώ!!!! Και σαν να μην φτάνει αυτό μετά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει και αυτό το εικονικό εισόδημα των 5.600 ευρώ στην προσωπική του δήλωση που κάνει στην χώρα που διαμένει και μπορεί να πληρώσει και παραπάνω φόρο εκεί ανάλογα βέβαια με το τι ισχύει στην εκεί φορολογική νομοθεσία. Βέβαια το ελληνικό κράτος έχει φροντίσει και προβλέπει μετά από ειδική εγκύκλιο ότι εάν υπάρχουν εισοδήματα από τόκους ή από ενοίκια μόνο, δεν εφαρμόζεται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για το άγαμο και 5.000 για το έγγαμο γιατί εάν εφαρμόζονταν και αυτό τότε ο φόρος θα εκτινάσσονταν ακόμα περισσότερο!    

Φυσικά δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αυτό είναι τελείως τρελό και το μόνο που θα επιτευχθεί είναι να εξαφανιστούν από τις ελληνικές τράπεζες ακόμα και οι τελευταίες καταθέσεις ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό αλλά αντίστοιχα να μην γίνεται καμία σκέψη για μεταφορά χρημάτων σε ελληνικές τράπεζες από το εξωτερικό. Αυτονόητη βέβαια θα είναι η περαιτέρω επιβάρυνση της ελάχιστης εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει απομείνει στους έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό στο ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Όλα αυτά βέβαια γίνονται σε μία περίοδο που βάση μελετών καθηγητών πανεπιστημίου οι τραπεζικές καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες μειώνονται δραματικά και αυτό είναι κάτι που μεγεθυνθεί την ασφυξία του τραπεζικού συστήματος.

Επίσης γίνονται σε μια περίοδο που υποτίθεται θα έπρεπε να αναζητούνται επενδυτές, που θα εμπιστευθούν το ελληνικό περιβάλλον προκειμένου να κάνουν κάποια επένδυση, να ανοίξουν μία επιχείρηση, να επαναφέρουν χρήματα μέσω των επενδύσεων που κρατούν στο εξωτερικό και δεν αποδίδουν απολύτως τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Σίγουρα όμως με τέτοια φαινόμενα επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο.

Το ίδιο ακριβώς θέμα υπήρξε και πέρσι. Το θέμα λύθηκε με εγκύκλιο που προέβλεπε ότι εάν το πραγματικό εισόδημα δεν είναι από επιχειρηματική δραστηριότητα και επίσης δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ καθώς και αντίστοιχα το τεκμαρτό τις 9.500 ευρώ τότε εφαρμόζονταν η φορολόγηση των τεκμηρίων με την κλίμακα των μισθωτών και έτσι στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση θα ήταν μηδενική.

Την συγκεκριμένη χρονική στιγμή η λύση μπορεί να δοθεί μέσω της ανάλωσης κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών , εάν φυσικά έχει απομείνει και δεν έχει ξοδευτεί. Ακόμη μία σωστή κίνηση είναι να δηλωθεί η εισαγωγή συναλλάγματος που τυχόν έγινε στην Ελλάδα το 2014 από την αλλοδαπή στον κωδικό 781 και έτσι να καλυφθεί το τεκμήριο μέσω του ποσού αυτού.

Σε κάθε περίπτωση όμως το υπουργείο θα πρέπει να πάρει θέση διότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και οι φόροι που προκύπτουν είναι εξαιρετικά άδικοι.


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts