Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Image
Image

Αρθρογραφία

Η φοροδιαφυγή δεν πατάσσεται με το κυνήγι του τύπου αλλά με το κυνήγι της ουσίας

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.

Η φοροδιαφυγή δεν πατάσσεται με το κυνήγι του τύπου αλλά με το κυνήγι της ουσίας

Ανοίξατε και σας περιμένουμε...

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.

Ανοίξατε και σας περιμένουμε...
Λεωφ. Αθηνών 46 & Σερβίων 10 - Τ.Κ. 104 41, Αθήνα
Τηλ.: 210.5154733, 210.5120402, 210.5238054 -
Fax: 210.5157830
Παντελής Παναγιώτης & Συνεργάτες
Ηλεκτρονική επικοινωνία: info@pantelisco.com