Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024
Image
Image

Αρθρογραφία

Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής: Μία αδικία που θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.

Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής: Μία αδικία που θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα
Λεωφ. Αθηνών 46 & Σερβίων 10 - Τ.Κ. 104 41, Αθήνα
Τηλ.: 210.5154733, 210.5120402, 210.5238054 -
Fax: 210.5157830
Παντελής Παναγιώτης & Συνεργάτες
Ηλεκτρονική επικοινωνία: info@pantelisco.com