Εξ όνυχος τον λέοντα...

Εξ όνυχος τον λέοντα...

Τι θα λέγατε, εάν η εφορία σας καλούσε σήμερα για να αποδείξετε τεκμηριωμένα, με συγκεκριμένα παραστατικά και μέσα σε 15 μέρες, σε τι αφορά μία τραπεζική σας κατάθεση λ.χ. 1.854 ευρώ, στην οποία είχατε προβεί πριν 15 χρόνια; Πιθανώς θα ήταν αδύνατο να προσφέρετε ιδιαίτερη τεκμηρίωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ανθρώπινο, θα πει κανείς. Ωστόσο, η φορολογική αρχή δεν καταλαβαίνει από τέτοια.

Εάν, στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, δεν μπορείτε να αποδείξετε με στοιχεία την αιτία κάθε τραπεζικής σας κατάθεσης, την τελευταία 15ετία, τότε θα κληθείτε να πληρώσετε, όχι μόνο τον αναλογούντα φόρο, αλλά και τη σχετική προσαύξηση, με αποτέλεσμα το σύνολο του προς καταβολή ποσού, να υπερβαίνει το σύνολο της τραπεζικής κατάθεσης. Βέβαια, το παράδειγμα είναι ενδεικτικό, το φαινόμενο αυτό είναι καθημερινό στους ελέγχους προσαύξησης περιουσίας και, φυσικά, στην πράξη, αφορά πολλαπλάσια ποσά τραπεζικών καταθέσεων, που, πολλές φορές, ενώ είναι απολύτως νόμιμα, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να δικαιολογηθούν επαρκώς, ελλείψει τήρησης αρχείου εκ μέρους των φορολογουμένων, με αποτέλεσμα να καταλογίζονται και βεβαιώνονται υπέρογκα ποσά (πολλές φορές και εκατομμύρια) σε βάρος χιλιάδων φυσικών προσώπων.

Η συνέχεια του άρθρου στο http://www.capital.gr


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts