Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών

Γράφει ο Σπύρος Φρεμεντίτης, Δικηγόρος-Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Σε ισχύ βρίσκεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών, που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους και επιθυμούν να την συνεχίσουν στον κλάδο κύριας σύνταξης ή /και ασθενείας ή/ και επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγκύκλιο οδηγία 3/2018 του e-ΕΦΚΑ.

Επ΄ αυτού με νεώτερη εγκύκλιο την  26/2022 (αρ. πρωτ. 341658/Σ.476) γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι λειτουργικές προδιαγραφές και η διαδικασία αξιοποίησής της από ασφαλισμένους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο eea.gr

Πηγή: eea.gr


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts