Airbnb: Νέο σχέδιο στο τραπέζι, αλλάζουν οι όροι και η φορολόγηση

Airbnb: Νέο σχέδιο στο τραπέζι, αλλάζουν οι όροι και η φορολόγηση

Σχέδιο που ρυθμίζει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις έχει στα σκαριά η κυβέρνηση. Διαχωρίζονται οι εταιρειες από τους μικροϊδιοκτήτες ενώ εξετάζεται να μπει και πλαφόν στις ημέρες ενοικίασης, σύμφωνα με τις αλλαγές που αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο και πιθανότατα και στη φορολογία. Η κυβέρνηση ετοιμάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στο χώρο του Airbnb με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου αλλά και την αποφυγή ακόμα μεγαλύτερων προβλημάτωνα σε όσους αναζητούν ακίνητο για μακροχρόνια μίσθωση.

Το σχέδιο, που αναμένεται να φέρει η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα, αφορά περίπου 145.000 κατοικίες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή η κυβέρνηση εξετάζει τον διαχωρισμό φυσικών και νομικών προσώπων. Επί της ουσίας να διαχωριστούν οι διαχειριστές από τους ιδιοκτήτες που έχουν ένα ή δύο ακίνητα. Η μεγέθυνση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τόνωσε τα έσοδα του Δημοσίου, καθώς σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν σε διάστημα τεσσάρων ετών. Με βάση στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία Key Data στο πρόσφατο συνέδριο Short Stay Conference, το 2022 o τζίρος (διαμονής από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης) ανήλθε σε 3,46 δισ. ευρώ, με τα έσοδα του Δημοσίου να φθάνουν τα 530 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση, με την κυβέρνηση ωστόσο να βάζει στο τραπέζι τον διαχωρισμό φυσικών και νομικών προσώπων. Παράλληλα, όπου απαιτηθεί να θεσπισθεί ανώτατο όριο ημερών κατά τις οποίες θα μπορεί να διατίθεται ετησίως ένα ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση (σε συνεργασία με δήμους). Σε αυτή την περίπτωση το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει αλλά ουδέποτε δεν εκδόθηκε σχετική υπουργική απόφαση που να ορίζει χρονικά όρια και περιορισμούς ως προς τον αριθμό των κατοικιών που μπορεί κάθε ιδιοκτήτης να διαθέτει για βραχυχρόνια μίσθωση.

Τι εξετάζεται

Οι μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν πολυκατοικίες θα μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα και θα λάβουν ειδικό σήμα λειτουργίας. Σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές ακινήτων και τις μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν πολυκατοικίες, αυτές να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα και να λάβουν ειδικό σήμα λειτουργίας. Για τις περιπτώσεις αυτές εξετάζει να επιβληθεί τέλος διαμονής και ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα και στα ξενοδοχεία.

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο διαμορφώνεται στο 6% (διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής που αποφασίσθηκε την περίοδο της πανδημίας), ενώ το τέλος διαμονής για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα ανέρχεται σε 0,50 ευρώ έως 4 ευρώ ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης. Αν και η φορολογία είναι ασύμφορη για τους διαχειριστές, ωστόσο με το πλαίσιο αυτό δεν υποχρεώνονται να λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων. Σήμερα, οι διαχειριστές ακινήτων φορολογούνται με την κλίμακα που ισχύει για τα ενοίκια που φθάνουν έως και 45% για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Εφόσον υιοθετηθεί το μέτρο, θα φορολογηθούν με συντελεστή 22% και θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και έξοδα.

  • Διαμόρφωση χρονικών ορίων ως προς τη μίσθωση των κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση σε συνεργασία με τους δήμους.
  • Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των κατοικιών που μπορούν να εκμισθώνονται από κάθε ΑΦΜ.
  • Επιβολή ΦΠΑ. Σήμερα, οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν τα ακίνητα μέσω των πλατφορμών τύπου Airbnb απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει. Από το 2025 θα επιβληθεί πανευρωπαϊκά ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Για τους διαχειριστές ακινήτων εφόσον μετατραπούν σε εταιρείες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται από τους ίδιους στο ελληνικό Δημόσιο. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ο ΦΠΑ θα παρακρατείται από την πλατφόρμα και θα αποδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο. Και αυτό θα γίνεται προκειμένου να μην αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να ανοίξουν βιβλία.

Περιορισµοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια µίσθωση

Σημειώνεται ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού µπορεί, για λόγους που σχετίζονται µε την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισµοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια µίσθωση ως εξής: α) να µην επιτρέπεται η βραχυχρόνια µίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήµατος, β), η µίσθωση κάθε ακινήτου να µην υπερβαίνει τις 90 ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος.

Υπέρβαση της διάρκειας επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδηµα του εκµισθωτή ή του υπεκµισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για µίσθωση ή υπεκµίσθωση, δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ ανά έτος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σήμερα διάφορα προβλήματα τα οποία θα επιχειρηθεί να λυθούν μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου.

Πηγή: eea.gr


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts