Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) - Διαγραφή φόρων ή φρένο στα λάθη;

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) - Διαγραφή φόρων ή φρένο στα λάθη;

Οι φορολογικοί έλεγχοι αποτέλεσαν και αποτελούν τη μόνιμη προστριβή ανάμεσα στους φορολογούμενους και τη φορολογική αρχή.

Με τον Ν. 2238/94, άρθρο 70 ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, μπορούσε να αμφισβητήσει την ορθότητά του και να προτείνει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμός), μεταξύ αυτού και του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), που το εξέδωσε.

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, αφού θα λάμβανε υπ’όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης που προσκομίζονταν και εφόσον έκρινε το αίτημα βάσιμο, μπορούσε να ακυρώσει το φύλλο ελέγχου ολικά ή μερικά. 

 

Η συνέχεια του άρθρου στο http://www.capital.gr


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts