Αφορολόγητη και ακατάσχετη η επιχορήγηση ΕΣΠΑ για λογιστές

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η επιχορήγηση ΕΣΠΑ για λογιστές

Αφορολόγητη και ακατάσχετη είναι η επιχορήγηση ΕΣΠΑ που δίνεται στους λογιστές.

Επίσης επισημαίνεται ότι τροποποιείται η διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,

της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενών από το ΕΣΠΑ δράσεων «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Πηγή: enikonomia.gr


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts