Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021                                                                                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, η προθεσμία έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2020. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη, δεδομένου ότι, με το άρθρο 56 του Ν. 4825/2021, ορίστηκε η 30η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts