logo youtube

Επικαιρότητα

Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε. ΓΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

on .

 

 v

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ee

                                                                                     Αθήνα, 16Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και τη ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61), του ν. 4446/2016 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

«ΜΕΡΟΣ Α’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων

1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο κατά την κείμενη νομοθεσία προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

2. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται χειρόγραφα, υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα.

3. Επί του σώματος των χειρόγραφα υποβαλλόμενων δηλώσεων αναγράφεται ρητά ότι «η δήλωση υποβάλλεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του ν. 4446/2016». Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων αναγράφεται επιπλέον από τον υπόχρεο και  ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν.4446/2016». Η αναγραφή των ανωτέρω εξομοιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 70). Αν δεν αναγραφούν οι ως άνω φράσεις, θεωρείται ότι η υποβληθείσα δήλωση δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 57 - 61 του ν. 4446/2016.

4. Εφόσον οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, το οποίο αφορά τη ρύθμιση των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016, ανά φορολογία, ανά έτος, και στο οποίο θα αναγράφονται:

α) Ο αύξων αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης, ο οποίος είναι και ο αριθμός της δήλωσης.

β) Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

γ) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολογουμένου.

δ) Το Α.Φ.Μ του φορολογουμένου.

ε) Το έτος που αφορά η υποβαλλόμενη δήλωση.

στ) Το ποσό του προκύπτοντος φόρου.

ζ) Ο τυχόν πρόσθετος φόρος.

5. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση, εκκαθαρίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος που αφορούν. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση θα προβαίνει στην εκκαθάρισή της υπολογίζοντας τον πρόσθετο φόρο, κατά περίπτωση, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 και 58 του ν.4446/2016.

Άρθρο 2

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

1. Για τις δηλώσεις που αφορούν απόδοση φόρου εισοδήματος, και λοιπών φόρων, τελών, εισφορών, εκ των αναφερομένων στο Παράρτημα του ν.4174/2013, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν.4446/2016.

3. Κατά την υποβολή της αρχικής ή τροποποιητικής χειρόγραφης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. προσκομίζονται, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα ποσά τα οποία δηλώνονται.

Όταν δεν είναι διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις εκάστοτε Αποφάσεις για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που εκδίδονται κατ’ έτος από τη Φορολογική Διοίκηση, τα εισοδήματα που δηλώνονται αποδεικνύονται με κάθε διαθέσιμο πρόσφορο μέσο.

4. Αν τα εισοδήματα που δηλώνονται προέρχονται από γνωστή πηγή, δηλώνονται στον οικείο κωδικό της δήλωσης. Σε περίπτωση προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη και μη κατονομαζόμενη πηγή, δηλώνονται στον κωδικό 507, για τις χρήσεις μέχρι 31.12.2013, και στον κωδικό 403, για χρήσεις από 1.1.2014. Ως προς τα δικαιολογητικά στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 12 της ΠΟΛ 1095/2011 εγκυκλίου.

 

Εκτύπωση

ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ … «Φαρμάκι».

on .

pantelis panagiwtis-big

*σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Οι εγκύκλιοι για το ασφαλιστικό προχωρούν με αργό ρυθμό και ακόμα μια ολοκληρωμένη εικόνα δεν έχουμε διαμορφώσει , βλέπε «μπλοκάκια».

Τα θέματα για το πλαστικό χρήμα επίσης παραμένουν σε εκκρεμότητα, αναμένοντας τις σχετικές εγκυκλίους , κάτι που συμβαίνει και για τα αδήλωτα κεφάλαια.

Μια σειρά θεμάτων που μας είχαν προβληματίσει στο πρόσφατο παρελθόν, δυστυχώς παραμένουν αναπάντητα και δεν έχουμε προς το παρόν κάτι να προσθέσουμε για αυτά. Με το παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε όμως με κάτι που έχει ψηφιστεί από το καλοκαίρι αλλά με εφαρμογή από 1/1/2017 και δεν είναι άλλο από τον Ε.Φ.Κ στον καφέ.

Η συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr

Εκτύπωση

Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

Τελικά 22/12/2016 ψηφίστηκε και αποτελεί νόμο του κράτους (4446/2016), η οικειοθελής αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων με συντελεστές φορολογίας που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι.

Το ζητούμενο λοιπόν για το Υπουργείο Οικονομικών είναι ποιοι θα θελήσουν να υπαχθούν στις συγκεκριμένες διατάξεις και ποιοι θα είναι οι φόροι που θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία.

Ας δούμε όμως συνοπτικά τι προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.

Στη ρύθμιση για την υποβολή των δηλώσεων μπορούν να υπαχθούν οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις, ή έχουν υποβάλλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση , και οι οποίοι μπορούν από την δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την 31/05/2017 να υποβάλλουν αρχικές, ή τροποποιητικές ,χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο e-forologia.gr

 

Εκτύπωση

ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (2)

on .

pantelis panagiwtis-big

 Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε ξεκινήσει την αναφορά σχετικά με τις  διατάξεις για τα αδήλωτα εισοδήματα, οι οποίες είναι πλέον νόμος του κράτους (Ν 4446/2016).

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου ας δούμε στο σημείο αυτό ποιοι ήταν οι φορολογικοί συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, από το 2000 έως και σήμερα.

 

Η συνέχεια του άρθρου στο www.capital.gr

Εκτύπωση

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

on .

Άρθρο του κ. Ηλία Χατζηγεωργίου στον Χρηστικό Οδηγό του μηνιαίου

Περιοδικού  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ. Τεύχος, Μηνός Δεκεμβρίου 2016.

 

dekembriou

 Απαντήσεις σε χρηστικά θέματα που αφορούν

  στους περιπτερούχους δίνει μέσω του περιοδικού μας

ο κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου, συνεργάτης της εταιρείας

                                   PANTELIS & PARTNERS ACCOUNTING SPECIALISTS.

 

 Τα νούμερα προκαλούν… ζάλη, αφού τουλάχιστον 4,6 εκατ. φορολογούμενοι εμφανίζονται να  έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, με το ύψος αυτών να ξεπερνά τα 90 δισ. ευρώ.

 Μεταξύ των οφειλετών είναι και πάρα πολλοί επαγγελματίες, οι οποίοι εκτός από τη μείωση του τζίρου και  κατ’ επέκταση των κερδών τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και την υπέρογκη φορολογία,    με έμμεσους και  άμεσους τρόπους.

 Στο κείμενο που ακολουθεί μεταφέρουμε τα μέτρα μπορεί να λάβει ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

 Το  δεδομένο, όμως, είναι ένα και το γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά: Όσο συνεχίζει αυτή η λογική,

 τόσο  η ελληνική οικονομία θα βυθίζεται στην ύφεση, ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται, οι στόχοι δεν  θα επιτυγχάνονται και οι φόροι θα    παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη.