logo youtube

Επικαιρότητα

Εκτύπωση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (μέρος γ’)

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

 

Το μοντέλο εκπόνησης των δεικτών από παρελθόντα στοιχεία

Για την εκπόνηση των οικονομικών δεικτών των προηγουμένων ετών απαιτείται η κατασκευή μοντέλου υποδοχής αναλυτικών οικονομικών στοιχείων με αποτέλεσμα την αυτόματη και αξιόπιστη παραγωγή όλων των απαιτουμένων οικονομικών εκθέσεων και δεικτών.

 Αυτές οι εκθέσεις και οι οικονομικοί δείκτες θα στηρίξουν όλες τις μελλοντικές πολιτικές και όλα τα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια.

 Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr

Εκτύπωση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β')

on .

Του Παναγιώτη Παντελη - Φοροτεχνικού

 

Χαρακτηριστικά Μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης (συνέχεια)

• Οι Οικονομικές Προβλέψεις του χρηματοοικονομικού μοντέλου (μεγέθη ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακών ροών και χρηματοοικονομικοί δείκτες) θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης και ανάπτυξης εναλλακτικών σεναρίων (ανάλυση ευαισθησίας Αισιόδοξο – Απαισιόδοξο σενάριο, μέσα σε εύλογο εύρος ποσοστιαίας μεταβολής των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και της προτεινόμενης ρύθμισης ή απομείωσης του χρέους π.χ. από –30% έως +30%).

• Από την ανάλυση ευαισθησίας θα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη ελκυστικότητα της αναδιάρθρωσης για τους πιστωτές και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

• Η πρόταση της επιχείρησης για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της δύναται να περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών εσόδων, νέων παραγωγικών επενδύσεων ή από επένδυσης μη λειτουργικών παγίων (π.χ. ανάπτυξη νέων προϊόντων, είσοδος σε νέες αγορές, ρευστοποίηση τυχόν μη λειτουργικών επενδύσεων σε μηχανήματα ή ακίνητα, πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων ή κλάδων δραστηριότητας).

 Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr

Εκτύπωση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α’)

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

 

Ο Ν. 4469/2017 έχει μπει ήδη σε εφαρμογή από 4 Αυγούστου. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ειδικά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, πολλοί ήταν οι συνάδελφοι οι οποίοι μας ζήτησαν πληροφορίες για το πώς θα συντάξουν ή αν κι εμείς οι ίδιοι μπορούμε να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αντικείμενο λοιπόν του σημερινού καθιερωμένου πια άρθρου στο e-forologia είναι να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στους συναδέλφους για το πώς θα πρέπει να συντάσσεται η μελέτη βιωσιμότητας, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να έχουν έναν οδηγό που θα τους βοηθά στη σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης.

 Η εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας συμπεριλαμβάνει:

- Οικονομικούς δείκτες και οικονομικές εκθέσεις για τα προηγούμενα 3 έτη

- Οικονομικούς δείκτες και Επιχειρηματικό σχέδιο για τα επόμενα 3-5 έτη.

- Ποιοτικές εκθέσεις για το παρελθόν και το μέλλον του οργανισμού.

Για την εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας απαιτούνται: ...

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr

Εκτύπωση

Φόρος στον φόρο;;; Και όμως γίνεται. Διαβάστε το πως...

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού, σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου

 

Η παράταση του Ν. 4446/2016 πρέπει να θεωρείται δεδομένη μέσω της τροπολογίας που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή για την κύρωση της συμφωνίας αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών ανά χώρα.

Σύμφωνα με την τροπολογία λοιπόν, η όλη διαδικασία θα παραταθεί για άλλον ένα μήνα κι έτσι, με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις, ο χρόνος που θα έχουν οι φορολογούμενοι να ενταχθούν στον νόμο παρατείνεται έως τις 31/10/2017. Στις περιπτώσεις που θα κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου στον φορολογούμενο μετά τη δημοσίευση της παράτασης, θα προβλέπεται διάστημα 15 ημερών που ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλλει οικειοθελώς δηλώσεις. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη γνωστοποιημένη εντολή ελέγχου, ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλλει σε διάστημα 30 ημερών από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών από τη γνωστοποίηση της εντολής. Οι συντελεστές που θα εφαρμοστούν θα είναι αυτοί που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4474/2017 στο άρθρο 30.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr 

Εκτύπωση

Παράταση στα αδήλωτα; Πως θα διορθωθούν κάποιες αδικίες.

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού, σε συνεργασία με τον Νίκο Κανδύλη

 

Ο Ν. 4446/2016 για τα αδήλωτα κεφάλαια ουσιαστικά τελειώνει. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί και τι ποσά έχουν πληρωθεί ή έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή θεωρούσα και το πρότεινα, ότι στον Ν. 4446 θα έπρεπε να μπορούσαν να υπαχθούν και όσοι κατά την ψήφιση του Νόμου είχαν λάβει οριστικό προσδιορισμό του φορολογικού ελέγχου.

Θεώρησα σωστό να αναφερθώ πάλι στον νόμο αυτό σήμερα, διότι οι πληροφορίες μου λένε ότι τελικά θα δοθεί παράταση – μάλλον για 1 μήνα – χωρίς όμως μέχρι τώρα να γνωρίζω εάν οι συντελεστές προσαύξησης θα παραμείνουν οι ίδιοι ή θα «τσιμπήσουν» προς τα πάνω.

Και γιατί 1 μήνα;

Τι ζημιά θα υποστεί το ελληνικό δημόσιο εάν η διάρκεια είναι αόριστη;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr