logo youtube

Επικαιρότητα

Εκτύπωση

ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΩΝ

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού, σε συνεργασία με την Σταυρούλα Κίκιρα, Λία Παπαζυμούρη και Ρούλα Καρακασιάδη

 

Μισό έτος χρειάστηκε να περιμένουμε ώστε να εκδοθεί μετά κόπων και βασάνων η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 28/20.06.2017 που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους (πάγιες αντιμισθίες).

Εξ’ ορισμού, ως έμμισθος δικηγόρος νοείται αυτός που προσφέρει καθαρά νομικές υπηρεσίες, είτε ως δικαστικός, είτε ως νομικός σύμβουλος, είτε ως δικηγόρος σε συγκεκριμένο εντολέα σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενος με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή. Επίσης, μπορεί ταυτόχρονα να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση, είτε με ετήσια ή περιοδική αμοιβή. Οι δικηγόροι αυτοί βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος για όσο χρονικό διάστημα παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες τους.

Για την παραπάνω έμμισθη σχέση δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή εντύπου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αντί αυτού θα πρέπει να συναφθεί μια σύμβαση έμμισθης εντολής εις τριπλούν, η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέρη τα οποία λαμβάνουν αντίγραφο, ενώ το τρίτο κατατίθεται στο αρμόδιο υποκατάστημα Δικηγορικού Συλλόγου.

Η προαναφερθείσα Εγκύκλιος 28/2017 εκδόθηκε στις 20/6/2017 και καλεί τους υπόχρεους όπως υποβάλουν ΑΠΔ για το διάστημα από 1/1/2017 έως και 30/6/2017, το αργότερο έως και τις 31/7/2017.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr

Εκτύπωση

ΑΔΗΛΩΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

 

Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στα γνωστά άρθρα 57-61 του νόμου 4446/2016 που αναφέρεται στα αδήλωτα κεφάλαια.

Όπως είναι γνωστό οι συγκεκριμένες διατάξεις που έληγαν 31/5/2016, έχουν πάρει παράταση μέχρι και 30/9/2017. Βέβαια, η παράταση αυτή δεν γίνεται με το αζημίωτο, αφού με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4474/2017 ορίζει:

α) ότι ο συντελεστής πρόσθετου φόρου 10% του άρθρου 57 ορίζεται σε 12% του κύριου

β) οι συντελεστές πρόσθετου φόρου 15% και 30% του άρθρου 58 ορίζεται αντίστοιχα σε 18% και 36% του κύριου φόρου

Επίσης, στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εάν η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013 έχει γίνει μέχρι 31/5/2017 για δηλώσεις που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 58, του Ν. 4446/2016, από την 1/6/2017 και έως τη λήξη της προθεσμίας των 90 ημερών από την ως άνω ημερομηνία, εφαρμόζεται ο συντελεστής πρόσθετου φόρου 10% της παρ. 3 του άρθρου 57.

Νομίζω ότι όλοι μας πια γνωρίζουμε πως λειτουργεί ο νόμος για τα αδήλωτα κεφάλαια.

Εκείνο που θα ήθελα σήμερα να σημειώσω είναι μερικά προβλήματα, αρκετά σοβαρά, που μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή των άρθρων 57-61 του Ν. 4446/2016.

Διαβάστε τη συνέχεια στο www.e-forologia.gr

Εκτύπωση

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου

 

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται, με την προθεσμία των περισσοτέρων δηλώσεων να λήγει στις 17/7. Αρκετές βέβαια δηλώσεις έχουν προθεσμία υποβολής την 16η Αυγούστου και είναι οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων που παράλληλα είναι μέλη σε νομικό πρόσωπο το οποίο τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Εκτός αυτού, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αιτηθεί αλλαγής φορολογικής κατοικίας μέσα στο 2017, για τη χρήση του 2016 έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις έως τις 31/12/2017 ανεξαρτήτως έγκρισης ή όχι της μεταφοράς. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να έχουν τηρήσει τα όσα ορίζει η ΠΟΛ 1058/2015, βάσει της οποίας θα πρέπει να έχει προσκομιστεί έως τις 11 Σεπτεμβρίου το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, ή το αντίγραφο της δήλωσης στην αλλοδαπή, ή το εκκαθαριστικό της δήλωσης, ή αίτηση εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ. εάν η χώρα μας έχει σύμβαση με το κράτος που έχει την φορολογική του κατοικία ο φορολογούμενος...

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr

Εκτύπωση

Παραγραφή - Απόφαση 1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

 

Το κυρίαρχο θέμα συζήτησης για όσους ασχολούνται με τους φορολογικούς ελέγχους, τα εμβάσματα, τα ανοίγματα λογαριασμών, αλλά και στη διαφορά ανάμεσα στην αντικειμενική και την πραγματική αξία των ακινήτων ήταν και είναι η Απόφαση 1738/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο θέμα έχει γίνει προσέγγιση από διαφορετική σκοπιά από πολλούς.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε δύο άξονες:

Ο πρώτος που κατηγορεί τους δικαστές ότι δίνουν άφεση αμαρτιών στους φοροφυγάδες.

Ο δεύτερος ότι τελικά οι δικαστές στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και έδωσαν τέλος στην ομηρεία εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούμενων που βρίσκονταν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας επ’ αόριστον και σε ένα κράτος που είναι «ίσο» απέναντι στους πολίτες του, κράτος δικαίου, στο οποίο εφαρμόζονται η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται και στα αντίστοιχα άρθρα του συντάγματός μας.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουμε πως φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο www.e-forologia.gr