Δελτίο Τύπου - Συγχώνευση Δ.Ο.Υ

Αθήνα, 04 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).
Συγκεκριμένα από 9.3.2020 συγχωνεύεται η Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου Α'-Β' τάξεως με τη Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών Α'-Β' τάξεως, με την δεύτερη να μεταφέρεται στην πρώτη και να παραμένει η Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου ως Α-Β τάξης.
Αυτό σημαίνει ότι, από 5.3.2020 έως και 6.3.2020, οι εν λόγω Δ.Ο.Υ. θα είναι κλειστές για το κοινό και από την Δευτέρα, 9 Μαρτίου, οι συναλλαγές των φορολογουμένων, που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. αυτές, θα πραγματοποιούνται στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου που βρίσκεται στην οδό Χριστιανουπόλεως 103, στο Γαλάτσι Αττικής.
Περαιτέρω, για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων Δ.Ο.Υ.:
Δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικών ετών 2015-2018, καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2019, από την Τετάρτη 04.03.2020 ώρα 23:00 έως τη Δευτέρα 09.03.2020 ώρα 12:00.
Η υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών των ανωτέρω Δ.Ο.Υ. καθώς και η πληρωμή των οφειλών αυτών με τη χρήση καρτών πληρωμών στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 05.03.2020 ώρα 10:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 09.03.2020 ώρα 12:00.
Επιπλέον, για όλους τους φορολογούμενους:
Η υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S. δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 05.03.2020 μεταξύ 10:00-17:00.


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts