logo youtube

2020.ΠΟΛ-ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εκτύπωση

Ε 2020/2020

on . Posted in ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α. 1005/10.01.2020 (ΦΕΚ 33/Β΄ ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών».

Εκτύπωση

Ε 2018/2020

on . Posted in ΦΠΑ

Kοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

Εκτύπωση

Ε 2016/2020

on . Posted in ΕΛΕΓΧΟΙ

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013 (Α΄170).

Εκτύπωση

Ε 2019/2020

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019.

Εκτύπωση

Ε 2011/2020

on . Posted in ΚΦΑΣ

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. από οντότητες πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Εκτύπωση

Ε 2008/2020

on . Posted in ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1006/15.01.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2020, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών

Περισσότερα Άρθρα...