logo youtube

2018.ΠΟΛ-ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1094/ 2018

on . Posted in ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α’ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλού- ντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαρια- σμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017.

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1087/ 2018

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη.

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1086/ 2018

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1084/ 2018

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.09.2017 (Β΄ 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ τρίτο εδάφιο του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας.

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1078/ 2018

on . Posted in ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β΄ 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του N . 4428/2016 (Α΄ 190).

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1082/ 2018

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1081/ 2018

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων -απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1085/ 2018

on . Posted in ΦΠΑ

Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1054/16.03.2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017(ΦΕΚ2540/8΄) όμοιας.