logo youtube

2017.ΠΟΛ-ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1108/19-07-2017

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170/A΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/A΄)

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1106/17-07-2017

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1099/13-07-2017

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1022/2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1105/12-07-2017

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1097/06-07-2017

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1098/06-07-2017

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4474/2017 (Α΄80) που αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για τα ακίνητα με άδεια ανέγερσης μέχρι 31.12.1994

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1102/06-07-2017

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του Ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4465/2017 (Α΄ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1096/03-07-2017

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)