logo youtube

2016.ΠΟΛ-ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1198/23-12-2016

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 (Α΄ 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1197/22-12-2016

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1181/06-12-2016

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1158/24-10-2016

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων.