logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1082/20-03-2014

on .

Κοινοποίηση της με αρ. 387/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης οικοπέδου επί του οποίου η εταιρεία «Γήπεδο Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» κατασκευάζει αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1080/19-03-2014

on .

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012 , 4093/2012 και 4127/2013 » και ειδικότερα της περίπτωσης 16 αυτής, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία επιστροφής του ΕΕΤΑ από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού σε περίπτωση που αυτό υπολογίστηκε εσφαλμένα.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1079/19-03-2014

on .

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β7 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»

Με την πιο πάνω απόφαση τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β7 31.12.2013), αναφορικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Επί των διατάξεων αυτών και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας ΠΟΛ. 1024/2014 , παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1078/17-03-2014

on .

Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1064/17-03-2014

on .

Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του N .4110/2013.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1076/17-03-2014

on .

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.4172/2013.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), αναφορικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1074/14-03-2014

on .

Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1072/07-03-2014

on .

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013 , όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1071/07-03-2014

on .

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το 2013 και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού αρχείου που θα υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος.

1. Ενόψει της έναρξης της υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2013 παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο σύστημα TAXIS των αιτήσεων επιστροφής που έχουν υποβληθεί κατά το έτος 2013 (πωλήσεις 2012) άμεσα και όχι αργότερα από τις 17.3.2014.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1070/07-03-2014

on .

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, του άρθρου 16 και της παραγράφου 24 άρθρου 72 N. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄), περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1069/04-03-2014

on .

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013) για την διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Μετά τις με αριθμό Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30-12-2013 (ΦΕΚ Β΄ 3367/31.12.2013) και ΠΟΛ 1002/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 55/16.01.2014) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τις οποίες, αφού μετονομάστηκε η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ανακαθορίστηκε η εσωτερική διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της και προσδιορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄287/31.12.2013) παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1068/04-03-2014

on .

Κοινοποίηση της 414/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ελεγκτική αρμοδιότητα και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης για την ορθή απόδοση εισφοράς 8% στο σχηματισμένο εγγυητικό κεφάλαιο των φιαλών υγραερίου.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 414/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την οποία:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1067/04-03-2014

on .

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19° του N .4015/2011 περί "Ευθύνης εκκαθαριστών - Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του N . 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του N .4224/2013 (ΦΕΚ 288Α /31.12.2013).

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του N. 2523/1997 , όπως ίσχυαν κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπίστωνε φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, προέκυπτε ότι δεν είχε αποδοθεί συνολικά στο Δημόσιο ποσό πάνω από 150.000€ από Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, ή διαπιστώνονταν παράβαση λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 300.000€ εφαρμόζονταν οι κυρώσεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1066/27-02-2014

on .

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4238/14 (ΦΕΚ Α΄ 38/17.2.2014)

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1059/24-02-2014

on .

Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

Με αφορμή την ΠΟΛ 1047/2014 απόφαση του ΓΓΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή ή μη εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων καθώς και τη διαδικασία έκδοσης της οικείας πράξης, καθώς και ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1057/24-02-2014

on .

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

1.Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) εφεξής ΔΗΛΕΔ, όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014, με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, προϋποθέτει τη συμπλήρωση από το φορολογούμενο. του εντύπου με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Ε.Ε.Δ.) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος".

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1063/21-02-2014

on .

Καθορισμός Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται τελευταία στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία παύσης παλαιού ΦΗΜ ο οποίος δεν χρησιμοποιείται (καθίσταται ανενεργός) , καθορίζουμε τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις , αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1056/19-02-2014

on .

Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ, για τη χρήση 2013.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1052/17-02-2014

on .

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ312 Α΄).

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1054/17-02-2014

on .

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2014: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).

Ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος με τον ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23-1-2013), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις για την συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων: