logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1064/17-03-2014

on .

Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του N .4110/2013.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 , όπως αυτές ίσχυαν μετά την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 31 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 , τα ποσά των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση, ενώ με το καταργηθέν εδάφιο, οριζόταν ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει με τον τρόπο αυτό είναι μικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται με το π.δ. 299/2003 για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα.

2. Επομένως, με τις νέες διατάξεις οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, υπολογίζονται με το συντελεστή που προκύπτει από το κλάσμα: δαπάνες/ εναπομείναντα έτη μίσθωσης από το χρόνο διενέργειας των δαπανών αυτών.

Επισημαίνεται ότι με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, που διενεργήθηκαν στις διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν από 23.1.2013 και μετά και έχουν ξεκινήσει πριν την 1.1.2014, δεδομένου ότι οι υπόψη διατάξεις ίσχυαν από τη δημοσίευση του Ν. 4110/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23.1.2013) και εφαρμόστηκαν μέχρι την κατάργησή τους με το Ν. 4172/2013.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ