logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1032/24-01-2014

on .

ΘΕΜΑ: Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ως αρμόδιου για υποθέσεις Έκτακτου ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 4 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), με τις οποίες ο ΓΓΔΕ δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντα του ή της Φορολογικής Διοίκησης, σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

 β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης για υποθέσεις ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ, τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου σε ΕΕΤΗΔΕ ή ΕΕΤΑ κατά τα έτη βεβαίωσης αυτών.

Ο ίδιος προϊστάμενος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των προβλεπόμενων για τα ειδικά αυτά τέλη απαλλαγών και μειώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ