Εκτύπωση

ΠΟΛ.1017/9.1.2014

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ A΄ 288), για την παράταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 288), σύμφωνα με τις οποίες παρατείνεται, έως 31.12.2014, η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών εστίασης,

καθώς και στις παραδόσεις έτοιμου φαγητού, καφέδων και λοιπών αφεψημάτων, που παρασκευάζονται προς άμεση κατανάλωση από επιχειρήσεις εστίασης, ενώ παραμένουν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ οι υπηρεσίες των κέντρων διασκέδασης, η διάθεση αλκοολούχων ποτών σε κάθε περίπτωση, καθώς και οι πωλήσεις μη αλκοολούχων ποτών, όπως αναψυκτικών, χυμών και λοιπών συναφών ειδών, τα οποία δεν καταναλώνονται επιτοπίως.

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, ισχύουν οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1289/31.12.2013 και ΠΟΛ.1267/19.12.2013.