logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1164/20.6.2013

on .

Θέμα: Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος και κατόπιν αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή, διευκρινίζουμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1145/19.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1144/19.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1143/19.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.

Α.Υ.Ο. Πολ. 1143/19.06.2013

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α')περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1148/17.06.2013

on .

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8.4.13) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους.

Άρθρο 20

1. Με το άρθρο 20 ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας οι διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ «Τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών», σε σχέση με την υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης μεταφορικών μέσων όταν αυτή παρέχεται σε μη υποκείμενο στο φόρο.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1141/17.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ 2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γε− ώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 2574/24−9−2012).

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1140/14.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 A') και την κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237 Β') και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1139/13.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, αναφορικά με θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που πραγματοποιείται στις τελωνειακές αρχές κατά την εκκαθάριση των φόρων με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1137/11.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων

Με τις διατάξεις της1070576/2627/Δ.Μ./ΠΟΛ1102/14-7-2005 Α.Υ.ο.ο (ΦΕΚ1062/Β) «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης,μεταβολής και διακοπής εργασιών» όπως ισχύει, ορίζονται, οι διαδικασίες και ταδικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης, μεταβολής καιδιακοπής εργασιών, Φυσικών και μη Φυσικών Προσώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1136/11.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8α του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81)

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1135/10.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το N.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1134/06.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 και 16 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 9 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17Α΄/23.1.2013) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1133/05.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14.12.2004), όπως ισχύουν.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1132/05.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013.
 
Συνημμένο αρχείο: ΠΟΛ 1132
Εκτύπωση

ΠΟΛ.1131/05.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1130/05.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την παράγραφο 45 του άρθρου 3 του Ν.4110/23.01.2013 (ΦΕΚ Α΄ 17) προστέθηκε νέα υποπερίπτωση εε΄ στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με την οποία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως γενικό έξοδο διαχείρισης, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1129/03.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το N.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1128/03.06.2013

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 4152/9.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 107A΄) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Με το Ν.4152/9.5.2013 (ΦΕΚ 107A΄), ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr), μεταξύ άλλων, τροποποιείται το άρθρο 70 Α του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Φ.Ε., Α΄ 151) για τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.).

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1138/31.05.2013

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 142/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τμήμα) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ' άρθρο 46α του ν. 1892/1990

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 142/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α' Τμήμα), η οποία έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στις 27/5/2013.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1127/31.05.2013

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚΑ΄ 77) όπως ισχύουν.