logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1129/28.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων σχετικά με τη διοικητική δίκη και τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που περιλαμβάνονται στο ν. 4055/2012 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους»

Με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 66 του ν. 4055/2012 ΦΕΚ Α΄ 51/12-2-2012 «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» επιχειρείται η συμπλήρωση και βελτίωση του πρόσφατα θεσπισθέντος πλαισίου (σχετ. η ΠΟΛ.1192/8.9.2011), ώστε, τόσο τα δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών, όσο και οι απαιτήσεις του Δημοσίου, να εκδικάζονται μέσα σʼ εύλογη προθεσμία. Μεταξύ άλλων τροποποιήσεων που εισάγονται (σε διατάξεις του Α.Κ., του Κ.Πολ.Δ.,του Π.Κ.,του ΚΕΔΕ, του Πτωχευτικού Κώδικα κλπ.), είναι και αυτές του Γ΄ Μέρους, με έναρξη ισχύος από τις 2 Απριλίου 2012, τις οποίες σας κοινοποιούμε και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1130/25.05.2012

on .

ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Επί του ανωτέρω θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν, ο φορολογούμενος σε βάρος του οποίου έχουν εφαρμοσθεί τα μέτρα του ως άνω άρθρου μπορεί να ζητήσει με αίτησή του στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της αρμόδιας για την έκδοση των πράξεων φορολογικής αρχής, την ολική ή μερική άρση των απαγορευτικών μέτρων.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1127/25.05.2012

on .

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1128/24.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1126/22.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, σχετικά με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') ρυθμίζονται θέματα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για τις οποίες σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, ως προς τα φορολογικά θέματα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1125/21.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2012.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα φορολογουμένων που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας, κατά την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2012, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1123/16.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1122/15.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. συνέπεια γεγονότων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων καταστάσεων

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 . ΦΕΚ 84Α΄)

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1121/15.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄).

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1120/14.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Τελεσιδικία (εκτελεστότητα) πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση μετά την ισχύ των διατάξεων: α) της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.3900/17-12-2010. β) της παρ. 8 του άρθρου 326 του ν. 4072/11-4-2012

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις, με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρ. 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αναστέλλεται η εκτέλεση αυτού ως προς τους δανειστές, των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη μέχρι να τελεσιδικήσει η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1119/09.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Υποβολή εκπρόθεσμων παραστατικών Πληροφοριακού Συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30) έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία των εκπρόθεσμων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, παραστατικών που έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ από 15.05.2010 και μετά.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1117/09.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1117/09.05.2012 (2)

on .

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1115/09.05.2012

on .

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'/7.11.2000), όπως ισχύουν:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1118/04.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1113/04.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Επιβολή ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών που έχουν αποκτήσει ακίνητα με ναυτιλιακό συνάλλαγμα»

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό 36/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή σε ανάλογες περιπτώσεις.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1116/03.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1112/03.05.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μʼ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1111/03.05.2012

on .

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 62 ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α / 2012).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 62 ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α / 2012) που αφορά σε ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρο μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών.

Ειδικότερα:

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1109/30.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.