logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1108/27.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1107/26.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1104/25.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του Ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330/Α΄/24−12−2002), όπως ισχύει.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1106/24.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012.

Όπως σας είναι γνωστό, κατά την περίοδο παραλαβής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δημιουργείται υψηλός φόρτος εργασίας για το σύνολο των υπηρεσιών και των στελεχών τους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, απαιτείται η άμεση προετοιμασία, σωστή οργάνωση, κατάρτιση του προσωπικού και ενημέρωση όλων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ταχύτερη ολοκλήρωση εκκαθάρισης των δηλώσεων. 

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1105/24.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α΄) για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ιδίου νόμου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης και του εκκαθαριστικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1102/24.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2012 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1101/24.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).

Ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος με τους ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8/1-2-2011), ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/24-10-2011), ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249/25-11-2011) παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις για την συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1100/23.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα με γραμμάτια συμψηφισμού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με δηλώσεις, από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1103/20.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), σε περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997, όπως ισχύει.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1099/12.04.2012

on .

Θέμα: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4072/11.4.2012 (ΦΕΚ 86 Α') με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα- Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86Α' ο ν.4072/2012 με το προαναφερόμενο θέμα, του οποίου το πλήρες κείμενο διατίθεται δωρεάν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr).

Ειδικότερα όμως σας κοινοποιούμε τα άρθρα 320 έως και 322, τα οποία αναφέρονται σε θέματα φορολογίας, για άμεση ενημέρωσή σας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κατά περίπτωση αναλυτικές οδηγίες.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1098/05.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄)

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1096/03.04.2012

on .

ΘΕΜΑ: Έκπτωση του διπλάσιου του καταβαλλόμενου μισθώματος από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάσταση τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1090/02.04.2012

on .

Θέμα: Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1091/30.03.2012

on .

ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπʼ αριθ. 268/31-12-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το δικαίωμα παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 που αφορούν σε απόσυρση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και φορτηγών ΙΧ αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας εκδόθηκαν μέχρι 31-12-1998,παρατείνεται έως 31-12-2012 εφόσον για αυτά καταβληθούν οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις έως την ημερομηνία αυτή. Επίσης ορίζεται ότι, τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι την 20-12-2012.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1088/30.03.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012), όπως ισχύει»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1086/30.03.2012

on .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1084/30.03.2012

on .

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1083/30.03.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1092/29.03.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Αʼ 143)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1089/29.03.2012

on .

ΘΕΜΑ: α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) και λοιπά θέματα.

γ) Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.