logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1219/18.12.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 και ΠΟΛ 1077/2012 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Αʼ), της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄).

β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

γ) Την αριθ. 07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/Β/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1195/2012 Α.Υ.Ο.

Η παράγραφος 7.2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται ως εξής:

«7.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 3 θα γίνει έως την 20-1-2013»

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1077/2012 Α.Υ.Ο.

Η παράγραφος 15.2 της ΠΟΛ.1077/26.3.2012 Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται ως εξής:

«15.2.Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως την 20η του 10ου μήνα από την υπογραφή της παρούσης. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011.»

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.