logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1194/05.10.2012

on .

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13 09 2012 (ΦΕΚ 2563 τ. Β/21.09.2012 από τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.

1. Με την παράγραφο 2 της με αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1182/13.9.2012 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2653/Β'/21.09.2012) ορίζεται ότι για την εκμίσθωση των (αστικών ή υπεραστικών) λεωφορείων, οι ΚΤΕΛ Α.Ε. συντάσσουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο εκκαθάριση προς κάθε ιδιόκτητη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου, κατ' αναλογία των οριζομένων με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η συνολική αποζημίωση για το τρίμηνο που αφορά η εκκαθάριση και ο αναλογών ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται με τον κανονικό συντελεστή (23%).

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 4 του ν. 2693/2001.

2. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) είναι δυνατή η έκδοση της εκκαθάρισης που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του νομοθετήματος αυτού, και για μικρότερα του μήνα χρονικά διαστήματα. Κατ' ανάλογη εφαρμογή το ίδιο ισχύει και για τις εκκαθαρίσεις, που ορίζοντα, με Υπουργικές Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού η έκδοση των οποίων προβλέπεται για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1098/21.6.2010 εγκύκλιο, προκύπτει ότι ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του φόρου είναι εκείνος που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η έκδοση περισσότερων εκκαθαρίσεων που αφορούν παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός ημερολογιακού τριμήνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω ΑΥΟ ΠΟΛ.1182/13.9.2012 ισχύει από 21.9.2012 (ημερομηνία δημοσίευσής της) και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ολόκληρο το τίμημα της μίσθωσης λεωφορείων που αφορά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με τον κανονικό συντελεστή, διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή η έκδοση μιας εκκαθάρισης για το χρονικό διάστημα από 1.7.12 μέχρι 20.9.12, στην οποία θα υπολογιστεί ο φόρος με το συντελεστή που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή (13%) και μια εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα από 21.9.12 μέχρι 30.9.12, στην οποία ο φόρος θα υπολογιστεί με τον κανονικό συντελεστή (23%).