logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1256/23.12.2011

on .

ΘEMA: «Παράταση προθεσμίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο – Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α΄)»

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄) ορίζεται ότι, οι διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» ( ΦΕΚ 84 Α΄ − Κ.Β.Σ.), με τις οποίες ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των Βιβλίων και την έκδοση των Στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, παύουν να ισχύουν στο σύνολό τους από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», η προθεσμία που αναφέρεται ανωτέρω (1.1.2012) παρατείνεται μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 – Α΄ 151) ή άλλο φορολογικό νόμο.

Κατόπιν των ανωτέρω, μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) ή σε άλλο φορολογικό νόμο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄) και μετά την 1.1.2012.