logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1243/01.12.2011

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της παρ. 5α του άρθρου 18 ν.4002/2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α΄).

3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1224/27.10.2011 (ΦΕΚ 2422, Β΄/2011) με την οποία, μεταξύ άλλων, παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής αίτησης μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2011, για υπαγωγή στη ρύθμιση, των διατάξεων της παραγράφου 5α) του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄).

4. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο στη ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α) που λήγει στις 30/11/2011, λόγω πληθώρας σχετικών αιτημάτων.

5. Την αριθ. Υ350/8.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1603/11.7.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2011, η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2011, των διατάξεων της παραγράφου 5α) του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄) και αναφέρεται στην καταβολή των οφειλών, των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α., που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία του Κράτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και των χρεών των ανωτέρω νομικών προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 22.08.2011 και ανάγονται σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.