logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1221/25.10.2011

on .

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

Με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α') οι Δ.Ο.Υ. χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των μονάδων οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') « Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 19 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'), καταργούνται οι ως άνω διατάξεις του ν.3325/2005.

Κατόπιν τούτου, για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών από τις Δ.Ο.Υ., σε βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας.

Με την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της παραπάνω άδειας, παύει πλέον να υφίσταται η εξαίρεση των εν λόγω εταιρειών από το πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β') και κατ' επέκταση, από τη σύσταση και την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (σχετ. περ. 3 της ΠΟΛ.1081/8.4.2011).

Συνεπώς, με την κατάργηση της ως άνω διάταξης οι Υ.Μ.Σ. θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύστασης και έναρξης εργασιών και των προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών ( Α.Ε., Ε.Π.Ε.) εταιρειών που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης της σχετικής άδειας.