logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1170/30.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3888/2010.

ΣXET.: Η αριθμ. ΠΟΛ.1149/27.10.2010 Ε.Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1176/29.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3842/2010 τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 3091/2002).

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1175/29.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του Ν.3888/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1174/26.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών.»

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1147/27.10.2010 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών και ύστερα και από την πρόσφατη απόφαση ΠΟΛ.1156/15.11.2010, η οποία ιδίως αναφέρεται στην έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων από τις Δ.Ο.Υ. και στις σχετικές διαδικασίες, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις και επισημάνσεις:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1173/25.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: « Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) » :

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Mε το άρθρο 7 της Α.Υ.Ο.Ο.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062 Β’) «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών», όπως ισχύει, προβλέπεται στις περιπτώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών, η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) στη δηλούμενη από την επιχείρηση επαγγελματική εγκατάσταση. :

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1172/25.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που δεν έχουν παραληφθεί από ανήλικο ανάπηρο μέλος οικογένειας. :

Με αφορμή την υποβολή τηλεφωνικών αιτημάτων φορολογουμένων και ερωτημάτων των Δ.Ο.Υ., αναφορικά με την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί και ταξινομηθεί νομίμως στο όνομα των γονέων, για τα οποία δεν συντρέχει καμία απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά υφίσταται αποδεδειγμένη αναπηρία σε ανήλικα τέκνα της οικογένειάς των (κινητική αναπηρία, νοητική υστέρηση, αυτισμός κλπ), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1171/25.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ηλεκτροκίνητων δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας από τις Δ.Ο.Υ. αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1169/24.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώματος δήλωσης λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, καθώς και υποβολής αίτησης και επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1159/16.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1158/16.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002

**«Παράταση προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1του άρθρου 58 του ν. 3842/2010και στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002».** Έχοντας υπόψη: 1. Τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1του άρθρου 58 του ν. 3842/2010(Φ.Ε.Κ. 58 Α’), σύμφωνα με την οποία μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική αιτία νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002(Φ.Ε.Κ. 330 Α΄), όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, καθώς και από το ήμισυ του φόρου δωρεάς ή μεταβίβασης, που αναλογεί κατά περίπτωση, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε φυσικά πρόσωπα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1153/05.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Προσκόμιση αχρησιμοποίητων, θεωρημένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1151/03.11.2010

on .

Έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων μηχανογραφικά με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 ευρισκομένων σε χώρους τρίτων

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη διαδικασία μηχανογραφικής έκδοσης εισιτηρίων θεαμάτων από τρίτους, για λογαριασμό των εκμεταλλευτών αυτών, οι οποίοι (τρίτοι) αναλαμβάνουν την πώληση - διάθεση των εισιτηρίων (και ενημέρωση των εκμεταλλευτών), μέσω λογισμικού προγράμματος διαχείρισης εισιτηρίων και μέσω δικών τους, ή άλλων συνεργαζόμενων με αυτούς σημείων διανομής, με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988 δηλωμένων από του εκμεταλλευτές των θεαμάτων, αλλά ευρισκόμενων στους χώρους των τρίτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1147/27.10.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του Ν.3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 13 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 A΄/ 30.9.2010) «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και παρέχουμε τις απαραίτητες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1145/20.10.2010

on .

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως καθώς και του αγρότη που πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την ένταξη την 1/10/2010 στη Β΄ κατηγορία βιβλίων, των επιτηδευματιών πωλητών οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως και των αγροτών που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους στις λαϊκές αγορές και την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1144/20.10.2010

on .

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), και ειδικότερα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1143/20.10.2010

on .

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του N . 3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1138/11.10.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τρόπος, χρόνος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3888/2010 περί περαίωσης των εκκρεμών ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις, καθώς και περί υποβολής ειδικού σημειώματος για τη δήλωση της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1137/11.10.2010

on .

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων που υπάγονται στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3888/2010, χρόνος, τρόπος και διαδικασία έκδοσης και τυχόν διόρθωσης αυτού, καθώς και αποδοχής του από τον επιτηδευματία

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1136/07.10.2010

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων Ν.3888/2010 α)ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών β)περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και γ)παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, β) της παρ. 2 του άρθρου 15 περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και γ) της παρ. 4 του άρθρου 15 περί παράτασης του χρόνου παραγραφής βεβαιωμένων χρεών του νόμου 3888/2010 (ΦΕΚ Α΄175, 30/09/2010) «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1134/04.10.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της περ. δ’ της αριθ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’706) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: