logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1058/14.05.2010

on .

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων, καθώς και απόδοσης του φόρου 8% όταν τα κεφάλαια παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3842/2010

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1056/11.05.2010

on .

ΘΕΜΑ: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1819/51 (ΦΕΚ 149/28.05.51 τ. Α) ¨Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 1041/80 (ΦΕΚ 75/02.04.80 τ. Α), και ισχύουν σήμερα.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1055/10.05.2010

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο κεφάλαιο ΣΤ «Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α 23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στα άρθρα 65,67 και 68 για ενημέρωσή σας και σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1053/10.05.2010

on .

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων

Μετά από γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1052/07.05.2010

on .

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1051/03.05.2010

on .

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1050/30.04.2010

on .

ΘEMA: Οδηγίες για την είσπραξη χρεών πτωχών οφειλετών

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα σχετικά με ορισμένα σημαντικά θέματα που άπτονται της συμμετοχής του Δημοσίου στην πτωχευτική διαδικασία. Τα περισσότερα από τα ζητήματα αυτά αφορούν στις πτωχεύσεις που διέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/2007 ΦΕΚ 153Α΄/10-7-2007), στις οποίες εφαρμόζονται και οι ειδικές για το Δημόσιο νέες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 3808/10-12-2009 (ΦΕΚ 227Α΄/10-12-2009). Ωστόσο, γίνεται αναφορά και στις παλιές πτωχεύσεις (δηλαδή στις πτωχευτικές διαδικασίες που ανοίχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Πτωχευτικού Κώδικα και εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον πτωχευτικό δίκαιο), δεδομένου ότι πολλές από τις πτωχεύσεις αυτές εκκρεμούν σήμερα.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1048/28.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/23.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

Με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 58/τ.Α΄και του οποίου σχέδιο σας έχει ήδη αποσταλεί με το έγγραφό μας 492/000/20-4-2010, επέρχονται –μεταξύ των άλλων- σημαντικές αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 21 έως και 26. Αντίγραφο του νόμου σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1046/27.4.2010.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1049/27.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου 62 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010), «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση  της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1047/27.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων εφάπαξ εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο κεφάλαιο ΣΤ «Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58A’/23.04.10) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 66 «Μεταβατική Διάταξη Καταβολής Εφάπαξ Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» και ισχύουν από 23.04.2010, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1046/27.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3842 / 23.4. 2010 ( ΦΕΚ 58 Α΄) με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας το ν. 3842/2010 με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε την 23.4.2010 στο φύλλο 58 Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη  εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται με εξειδικευμένες εγκυκλίους.         

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1045/22.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Αύξηση κατ'αποκοπή συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1044/22.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 84 του σχεδίου νόμου «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» περί υποβολής δηλώσεων, καθόσον αυτές ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης αυτού του σχεδίου νόμου στη Βουλή (24-3-2010), το οποίο σημειωτέον ήδη ψηφίστηκε στο σύνολό του στις 20-4-2010.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1043/19.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σε όσες περιπτώσεις στις βεβαιώσεις που χορήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία δε διαχωρίζονται  οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε γιατρούς – φυσικά πρόσωπα και σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για νοσηλεία και για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.τ.λ., και εφόσον δεν υπάρχουν φωτοαντίγραφα των αποδείξεων, οι φορολογούμενοι μπορούν  να υποβάλλουν στη ΔΟΥ σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να διαχωρίζουν το μη καλυπτόμενο από το ταμείο ποσό, σε νοσοκομειακά έξοδα και σε ιατρικά έξοδα σε γιατρούς – φυσικά πρόσωπα. Ο διαχωρισμός αυτός να γίνεται αναλογικά με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν  στο ταμείο τους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1042/16.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση χρηματικής αξίας κινητών μνημείων

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων, που αποτελούν αντικείμενο φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1041/15.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1040/13.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1039/13.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1037/12.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1038/07.04.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: