logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1180/13.12.2010

on .

Θέμα: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).

2. Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1795Β΄), καθώς και την απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1872Β΄).

3. Την αριθ. Δ6 Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010, όπως ισχύει, για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ., παρατείνεται μέχρι την 28.12.2010.

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 της απόφασης ΠΟΛ.1175/29.11.2010 για την υποβολή αίτησης από τους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, παρατείνεται μέχρι την 28.12.2010. Για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω ή με βάση τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ισχύει η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Η αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 13.12.2010, καθώς και αυτών που εκδίδονται στο πλαίσιο της παράτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 της παρούσας, γίνεται το αργότερο μέχρι την 28.12.2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.