logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1169/24.11.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώματος δήλωσης λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, καθώς και υποβολής αίτησης και επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 των άρθρων 11 και 12, καθώς και των περιπτώσεων ι΄ και ια΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).

2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631Β΄) και ΠΟΛ.1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1795Β΄).

3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά»

. 4.Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010 για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010.

2. Η προθεσμία της παραγράφου 1 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, όπως αυτή ισχύει ύστερα από τις διατάξεις της παραγράφου 10 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010, για την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010, παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010. Η επίλυση της διαφοράς για τις παραπάνω αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή υποβάλλονται πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.