logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1035/30-01-2015

on .

Διευκρινίσεις στην απαλλαγή από ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1032/26-01-2015

on .

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1024/21-01-2015

on .

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1021/20-01-2015

on .

Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α'6) και παροχή σχετικών οδηγιών

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1017/15-01-2015

on .

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ́) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1011/14-01-2015

on .

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1009/12-01-2015

on .

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1007/09-01-2015

on .

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1004/02-01-2015

on .

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.