logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ 1220/05-10-2015

on .

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 , οι οποίες εφαρμόζονται για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 1.1.2014 και μετά, ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2. Με την ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιό μας διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ως προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών νοείται η αγορά ή λήψη υπηρεσιών όπως υλικά, φάρμακα, τρόφιμα, εφημερίδες, επισκευές, συντηρήσεις, δαπάνες ασφαλίστρων, κ.λ.π. ενώ δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω έννοια οι μισθώσεις ακινήτων, μηχανών και μηχανημάτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών χωρίς χειριστή ή οδηγό, καθώς και οι δαπάνες για κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

3. Κατόπιν των ανωτέρω με την παρούσα διευκρινίζεται, ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης δεν έχουν υποχρέωση παρακράτησης φόρου με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 όταν καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων, τεχνητών μελών σώματος, ορθοπεδικών ειδών, μηχανημάτων, καθώς και κάθε άλλου είδους που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι ασφαλιστικών ταμείων για δική τους χρήση, ανεξάρτητα εάν μέρος ή το σύνολο της δαπάνης καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς, καθόσον η προμήθεια των αγαθών αυτών αφορά ουσιαστικά τους ασφαλισμένους και όχι τους φορείς γενικής κυβέρνησης, που προβαίνουν στην καταβολή των σχετικών ποσών.