Εκτύπωση

Πώς θα δηλωθούν τα εισοδήματα μισθωτών, απολυμένων και αγροτών

on .

Τι πρέπει να προσέξετε στον Πίνακα 4 της φορολογικής δήλωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Α. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΩΔ.301-302

Αναγράφεται το καθαρό ποσό που εισπράχθηκε από μισθούς και ημερομίσθια.

 

Απαραίτητη για τη συμπλήρωση των κωδικών είναι η βεβαίωση αποδοχών που εκδίδεται από τον εργοδότη και είναι μοναδική.

Το σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι η περίπτωση μισθωτών που δεν έχουν εισπράξει το σύνολο των αποδοχών τους μέσα στην χρήση, αλλά μόνο μέρος αυτών, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη.

Η βεβαίωση αποδοχών θα πρέπει να γράφει χωριστά σε διαφορετική σειρά τις αποδοχές που δεν έχουν εισπραχθεί.

Ο εργαζόμενος φορολογείται μόνο για τις εισπραχθείσες, αποδοχές ενώ για τις ανείσπραχτες θα φορολογηθεί στο έτος στο οποίο θα τις εισπράξει.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της επίσχεσης εργασίας ή πτώχευσης της επιχείρησης. Χρόνος φορολόγησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος είσπραξης τους.

ΚΩΔ.303-304

Αναγράφονται τα καθαρά ποσά μόνο από κυρίες συντάξεις. Δεν αναγράφεται το ΕΚΑΣ, το οποίο θα αναγράφεται στον κωδ. 305-306.

ΚΩΔ.321-322

Αναγράφονται το άθροισμα των καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα, μετοχικά ταμεία και επικουρικά ταμεία.

Για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση επιβατικών αυτοκινήτων, υπολογίζεται ένα επιπλέον ποσό πέραν των αποδοχών τους.

Το ποσό αυτό γράφεται στην βεβαίωση αποδοχών, προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα και φορολογείται.

Προϋπόθεση είναι η εργοστασιακή αξία των αυτ/των να είναι πάνω από 15.000€.

Το επιπλέον ποσό υπολογίζεται ως ποσοστό της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας.

ΕΡΓΟΣ/ΚΗ ΤΙΜ/ΚΗ ΑΞΙΑ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣ/ΤΟΣ

     

ΕΩΣ 15.000€

 

0,00%

15.001€ - 22.000€

 

15,00%

22.001€ - 30.000€

 

25,00%

ΑΠΟ 30.001

 

30,00%

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Η αποζημίωση απόλυσης για ποσό έως 60.000€ είναι αφορολόγητη. Για ποσό άνω των 60.000€ γίνεται παρακράτηση με συντελεστή από 10 έως 30% , ως εξής :

ΚΛΙΜΑΚΙΟ                                                ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
0-60.000€                                                                      0%
60.001€ - 100.000€                                                      10%
100.001€ - 150.000€                                                    20%
150.001€ - ΑΝΩ                                                            30%


Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ σε ανέργους δεν φορολογείται. Φορολογείται μόνο όταν τα υπόλοιπα εισοδήματα είναι πάνω από 30.000€.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγρότες θεωρούνται όσοι ασχολούνται με την γεωργία, την πτηνοτροφία, την κτηνοτροφία, την μελισσοκομία και την αλιεία και οι οποίοι αποκτούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού καθαρού εισοδήματος τους από αυτή την εργασία τους.

Οι αγρότες κατά κανόνα δεν τηρούν βιβλία, οπότε ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος τους γίνεται με αντικειμενικό τρόπο.

Όταν τηρούν λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος γίνεται μόνο λογιστικά.

Οι πίνακες με τα αγροτικά εισοδήματα ανακοινώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών και με βάση αυτούς υπολογίζεται το καθαρό εισόδημα.

http://www.news.gr/oikonomia/article/69234/pos-tha-dhlothoyn-ta-eisodhmata-misthoton-apolymenon.html