logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1164/ 2018

on . Posted in ΚΦΑΣ

Τροποποίηση της με αριθ. ΠΟΛ 1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β 2531/2-9-2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 (Α΄170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Την με αριθ. ΠΟΛ 1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β 2531/2-9-2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπως ισχύει 3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
4. Την με αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και 1238) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
5. Την με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και Β'372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.
6. Την με αριθ. 1/20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
7. Την ανάγκη απλούστευσης και βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών και αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τον μεγάλο όγκο των επιστροφών, που εκκρεμούν προς τακτοποίηση στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στο άρθρο 3 της με αριθ. ΠΟΛ 1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β 2531/2-9-2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

6. Φύλλα Έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά, που εκδίδονται και εκκαθαρίζονται κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., δύναται να εξοφληθούν και κεντρικά από αυτήν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ