logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1192/ 2018

on . Posted in ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από τις Δ.Ο.Υ. αναφορικά με το πρόστιμο που επιβάλλεται, μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στην περίπτωση που διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι διενεργούνται ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, χωρίς την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 2515/1997 (Α΄154) «Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια», όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 10 του ν. 3037/2002 (Α΄174), προβλέπεται ότι, όταν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα διενεργούνται σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια απαιτείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και καταβολή ειδικού τέλους.

Το τέλος προκαταβάλλεται, βάσει δήλωσης, εντός του τελευταίου διμήνου του προηγουμένου έτους. Σε περίπτωση εγκατάστασης των ειδικά διασκευασμένων αυτών τραπεζιών χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του αναλογούντος τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (άρθ. 8, παρ.7, ν. 2515/1997 και άρθ. 8, παρ.1, ν. 2523/1997).

2. Με το άρθρο 50 παρ.3 του ν.4223/2013 (Α΄287) προστέθηκε παράρτημα στον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 170/Α΄/26-7-2013), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2014, με τις εντασσόμενες στον ΚΦΔ φορολογίες, εισφορές, τέλη, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα. Συνεπώς μετά την 1.1.2014 η φορολογική αρχή έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να διενεργεί έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ.8 του ν.2515/1997 κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σε περίπτωση δε που ο υπόχρεος αμφισβητεί την πράξη επιβολής του εν λόγω προστίμου, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ΚΦΔ, να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Φορολογικής Διοίκησης.

3. Τέλος, αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμα τη σχετική δήλωση απόδοσης του ειδικού τέλους (προκειμένου να λάβει την σχετική άδεια λειτουργίας διασκευασμένων τραπεζιών), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 1β΄και 2γ΄του άρθρου 54 του ΚΦΔ περί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλες οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα
2. ΔΙΠΑΕΕ, ΥΕΔΔΕ