logo youtube

Εκτύπωση

ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ 31/7

15 Ιουλίου

 •         Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση. 

20 Ιουλίου

 •         Λήξη προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2014 για τα Νομικά πρόσωπα
 •         Λήξη της παράτασης για την υποβολή δηλώσεων για υπερ-δωδεκάμηνες χρήσεις σύμφωνα με τον προηγούμενο Κ.Φ.Ε. 

27 Ιουλίου

 •         Λήξη παράτασης της δήλωσης για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.
 •         Λήξη προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2014 για τα Φυσικά πρόσωπα και πληρωμή φόρου στις 31/7, 30/9 και 30/11.
 •      Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ  

28 Ιουλίου

 •         Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Μαΐου) 

31 Ιουλίου

 •         Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιουνίου
 •         Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου
 •         Λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Tαμεία
 •         Τελική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων
 •         Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ
 •         Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
 •         Λήξη υποβολής δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα περιόδου Μαΐου
 •         Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου Μαΐου 
Εκτύπωση

Επιτέλους μια αδικία διορθώνεται

Παντελής Παναγιώτης - Φοροτεχνικός

  Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

 

Επιτέλους αυτό που εδώ και χρόνια έχουμε αναφέρει και τους τελευταίους μήνες με συνεχόμενα άρθρα και μέσω παρεμβάσεών μας στα ΜΜΕ (συνεχόμενες αναφορές από τα μέσα Μαΐου στη ΝΕΡΙΤ, ΑΝΤ1, ΣΚΑΙ, Ε) έχουμε υπογραμμίσει, είναι το θέμα της αναγνώρισης των καταναλωτικών αγαθών που μισθωτοί και συνταξιούχοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη χρήση, η οποία ήταν αδύνατη, αν δεν είχε υποβληθεί με την εμπρόθεσμη δήλωση. Βρισκόμασταν λοιπόν μπροστά στο παράδοξο ένας μισθωτός ή συνταξιούχος να έχει πραγματοποιήσει καταναλωτικές δαπάνες κατά την προηγούμενη χρονιά , να έχει τις αποδείξεις που αποδεικνύουν αυτές τις δαπάνες και αν ξεχνούσε για οποιονδήποτε λόγο να τις καταχωρήσει να επιβαρύνονταν με ένα πρόστιμο το οποίο έφτανε το 22% του ποσού των αποδείξεων που έπρεπε να συμπεριλάβει (Κωδ. 049).

 

Εκτύπωση

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Παντελής Παναγιώτης - Φοροτεχνικός

  Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

 

Όπως είναι γνωστό, από σήμερα το πρωί με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα παραμείνουν κλειστές οι τράπεζες μέχρι και 6/7/2015. Τι σημαίνει αυτό για τους φορολογούμενους αλλά και για το Δημόσιο;

Την Τετάρτη 30/6 θα πρέπει να πληρωθούν οι τρέχουσες οφειλές στη ΔΟΥ και στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι πληροφορίες μας μέχρι σήμερα δείχνουν ότι οι πληρωμές αυτές δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν, όχι μόνο λόγω της παράτασης που θα δοθεί, αλλά και από το γενικότερο κλίμα ανασφάλειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους Έλληνες πολίτες.

 

Εκτύπωση

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Παντελής Παναγιώτης - Φοροτεχνικός

  Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

 

 

Με την ΠΝΠ από 28/6/2015 έως και 6/7/15 κηρύσσεται τραπεζική αργία, ενώ με απόφαση Υπουργού Οικονομικών μπορεί να παραταθεί.

 

Στη διάρκεια αυτή οι τράπεζες θα είναι κλειστές. Η τραπεζική αργία καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών).

 

 

Εκτύπωση

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Αρχείων Εργοδοτών ΕΤΕΑ

Παράταση δίνεται στην υποβολή των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΤΕΑ, η οποία με εγκύκλιό της δίνει τη δυνατότητα υποβολή έως τις 31/12/2015.

Με τις διατάξεις των άρθρων 35 - 48 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') συστάθηκε και λειτουργεί από 01.07.2012 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν και οι Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ. Οι ασφαλισμένοι των εν λόγω Τομέων υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, από το οποίο Θα λάβουν την επικουρική τους σύνταξη, όταν Θεμελιώσουν το αντίστοιχο δικαίωμα.